Пътуванията в чужбина скочиха с 9 на сто през март

През март тази година пътуванията на български граждани в чужбина са 251.5 хил. или с 9 на сто над регистрираните през същия месец на миналата година. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ) относно пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци у нас. 

Посещенията на чуждестранни гости у нас през март са били 287.9 хил.  или с 8 на сто по-малко спрямо същия месец на 2020 година. Срив е регистриран при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ – с 56.8%, докато тези с „други“, в които влизат гостувания и транзитни преминавания, а също и тези по работа  бележат ръст – съответно с 13.3 и 1.4 на сто. Транзитните преминавания през страната са близо 60% (167.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз достига 37.5 на сто или с 30.5% по-малко в сравнение с март предходната година. Регистриран е

спад в посещенията на граждани от Гърция – с 65 на сто,

Испания – с 43.6%, Франция – с 13.2 на сто, Нидерландия – с 11.7%, Белгия – със 7.4 на сто, Румъния – с 2.5%. Същевременно обаче се увеличават посещенията на граждани от Чехия – с 85.2 на сто, Австрия – с 42.5%, Италия – с 41.1 на сто и Германия – с малко над 26%

Посещенията на граждани от  „други европейски страни“ нарастват с 15.4 на сто. Най-значително е увеличението на посещенията на граждани от Турция – с 34.8%. През март 2021 г. сме пътували най-често с цел гостуване – 66 %, по работа – 21.3 на сто, за почивка и екскурзия – 12.7%.

Leave a Reply

%d bloggers like this: