Концесионерът стъпи на Летище София и представи борда си

Концесионерът на Летище София – консорциумът СОФ Кънект, от днес е официален и единствен оператор на Летище София.

СОФ Кънект представи и своя Надзорен съвет. Илияна Цанова, бивш заместник-изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), ще председателства Надзорния съвет като независим член. В ролята си на председател, тя ще отговаря за управлението на Надзорния съвет и също така ще се грижи да осигури максимална ефективност на действията на Надзорния съвет и оперативното ръководство на Летище София, спазване на добрите стандарти за корпоративно управление, поддържане на открита комуникация с всички заинтересовани страни и определяне на адекватна стратегия и съответни индикатори за успех. Съветът ще включва още двама независими членове, които също ще допринесат със сериозния си опит и нишова експертиза.

За Илияна Цанова се знае също, че е била вицепремиер в два служебни кабинета – на Марин Райков и Георги Близнашки.

В Надзорния съвет влизат още: Тиери Део (Meridiam), Марко Росо (Meridiam), Давид Делгадо Ромеро (Meridiam), Гив Сардари (Meridiam), Кристиян Мандл (независим член, признат европейски предприемач с опит в авиацията, технологиите и финансите, който е добре известен и със своите социални предприемачески дейности), Филип Гунев (независим член, признат европейски експерт по въпросите на сигурността, обществените поръчки, престъпността и корупцията) и Ралф Гафал (Летище Мюнхен).

От консорциума съобщават също, че са извършили в срок плащането на първоначалното концесионно възнаграждение в размер на 660 милиона лева към бюджета на 19 април.

„СОФ Кънект скоро ще представи публично бъдещите планове за Летище София, сред които първите инициативи и средносрочния инвестиционен план. СОФ Кънект ще създаде и Проектен център, с физическо място в града и с интерактивно дигитално пространство, с цел да даде възможност на всички заинтересовани страни да участват в трансформацията на Летище София, и където редовно ще бъде представяна актуална информация относно развитието на проекта, така че всички заинтересовани да могат да дадат своя принос и идеи за успеха на начинанието“, се казва още в позицията.

Leave a Reply

%d bloggers like this: