Netflix ще стане въглеродно-неутрална компания до 2022 г.

Компанията Netflix обеща във вторник да постигне нулеви емисии на парникови газове (въглеродно-неутрална) до края на 2022 г. като част от своя план Net Zero + Mature.

Шефът по устойчивост на компанията Ема Стюарт написа в публикация в блог, че Netflix съгласува усилията си с целите на Парижкото споразумение.

Компанията за видео стрийминг се стреми да намали преките и непреки емисии на парникови газове с 45% преди 2030 г., докато за емисиите, които не могат да бъдат избегнати, ще бъдат компенсирани от Netflix, като тя инвестира в проекти, които предотвратяват изменението на климата, като например опазване на тропическите гори.

През 2020 г. т.нар. „въглероден отпечатък“ на Netflix е намалял с 13% до 1,13 милиона метрични тона. Половината от въглеродния отпечатък идва от производството на предавания и филми, докато другата половина е получена от офис работа и стрийминг операции, като например тези през доставчика Amazon Web Services.

Leave a Reply

%d bloggers like this: