Летище „Пловдив“ все още чака концесионер

Няма подадени заявлечия за участие в конкурса за концесия на летище Пловдив, съобщиха от Министерството на транспорта. 

Днес бе крайният срок, удължен преди това с около месец. Все още не е ясно дали министерството  ще прекрати процедурата или ще обяви ново удължаване на срока за приемане на оферти. Срокът за подаване на оферти бе удължават неколкократно, за последно това бе направено на 23 февруари тази година. 

Основната причина – липса на интерес. Концесионният коркурс за пловдивското летище съвпадна по време с кризата, породена от пандемията от коронавирус. Авиационният транспорт, особено на пътници, се оказа един от основните потърпевши. По различни данни година трафикът на пътници в авиационния сектор е намалял между 50% и  90% към определени дестинации.

Според изискването концесионерът трябва да е летищен оператор от международен мащаб, който обслужва поне 450 000 пътници за период, не по малък от 5 години през последните 10 години. Наемателят на летището освен това трябва да поеме и ангажимент за инвестиции от поне от 160 милиона лева  в 35-годишния срок на концесията.

Leave a Reply

%d bloggers like this: