Летищата във Варна и Бургас получиха здравна акредитация от Международния съвет на летищата

Летищата във Варна и Бургас са първите в България, които получиха здравна акредитация от Международния съвет на летищата. Сертификатите потвърждават усилията за създаване на обезопасена от COVID среда. Съветът е разгледал подробно мерките за здраве и безопасност в над 60 направления.

Здравното акредитиране е важна стъпка напред в дългосрочното планиране за възстановяване на дейността на двете летища.

Като добри практики са посочени обработката на хиляди висококонтактни зони за пътници и служители с иновативното наноантимикробно покритие за дългосрочна повърхностна защита и въвеждане на летищни агенти, отговорни да съблюдават спазването на мерките за безопасност от страна на пътниците, въвеждането на инструменти за самостоятелно обслужване и безконтактни процеси, повишена информираност и комуникация, както и сътрудничество с регулаторните органи.

Според управлението на летищата здравното сертифициране е сигурният начин към подобрение на безопасността на пътниците и служителите на аерогарите в Бургас и Варна.

Leave a Reply

%d bloggers like this: