Германия изисква отрицателен Covid тест за влизащи от България

Германия включва от днес България в списъка на рисковите области за Covid-19.

Пътуващите за тази страна от България трябва да имат отрицателен резултат от тест, който при поискване да бъде представен на превозвача преди заминаване на компетентния орган или на граничния контрол при влизане в Германия.

Всички влизащи в страната граждани подлежат на задължителна 10-дневна карантина при спазване на разпоредбите на съответната федерална провинция.

Leave a Reply

%d bloggers like this: